Neziskové organizace / Non-profit organisations / Некоммерческие организации

Neziskové organizace poskytují cizincům i odborníkům kvalitní služby (poradenství, kurzy češtiny, workshopy atd.), pořádají akce pro veřejnost nebo se věnují advokační činnosti.

Non-profit organizations provide quality services to foreigners and professionals (counseling, Czech language courses, workshops, etc.), organize events for the public or engage in advocacy activities.

Некоммерческие организации предоставляют качественные услуги иностранцам и специалистам (консультации, курсы чешского языка, семинары и т.д.), организуют мероприятия для населения или занимаются правозащитной деятельностью.

Zvolte kraj