Znalost českého jazyka

Znalost češtiny představuje jeden ze základních předpokladů integrace. Úroveň znalosti českého jazyka má přímý vliv na rozvoj sociálního i pracovního potenciálu cizinců, na intenzitu a kvalitu interakce mezi cizinci a majoritou a na rozšíření možností jejich integrace do majoritní společnosti.