Pobyt

 

Příslušný úřad

Pobytovou problematiku řeší odbor azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra. Kontakty na regionální pracoviště OAMP a jejich aktuality naleznete zde. Na tomto odkazu naleznete Informace o stavu řízení. Obecné otázky k imigračním záležitostem můžete směřovat na Infolinku Ministerstva vnitra.

 

Pobytová oprávnění pro občany EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky

Veškeré pobytové informace pro občany EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky (např. kdo patří do této skupiny, formuláře žádostí o přechodný nebo trvalý pobyt, práva a povinnosti, a dále i informace související s pobytem, např. hlášení změn, uzavírání manželství, hlasování ve volbách atd.) naleznete na webu Ministerstva vnitra.

 

Pobytová oprávnění pro cizince - občany třetích zemí

Pobytové informace pro cizince ze třetích zemí (náležitosti a formuláře pro podávání žádostí o krátkodobý pobyt, dlouhodobý pobyt, zaměstnaneckou kartu, sezónní zaměstnávání, trvalý pobyt, i další informace související s pobytem jako např. hlášení změn, uzavírání manželství, občanství atd.) naleznete na webu Ministerstva vnitra.  

 

Asistence při vyřizování pobytových záležitostí

Na vybraných pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR jsou poskytovány asistenční služby pro cizince poskytované nevládními neziskovými organizacemi nebo pracovníky Integračních center s využitím služeb interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků.

Na stránkách Ministerstva vnitra jsou uvedeny všechny potřebné kontakty. Dotazy k imigračním záležitostem je možné směřovat na Infolinku OAMP MV.

Další asistenční a podpůrné služby cizincům najdete v záložce Potřebujete pomoc nebo radu?