Pobyt

Pobytovou problematiku řeší Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, které se věnuje oblasti mezinárodní ochrany, vstupu a pobytu cizinců, koordinaci integrace cizinců, mezinárodní a evropské spolupráci v oblasti azylu a migrace, schengenské spolupráci, ochraně hranic a návratové politice.

Pobytová oprávnění pro občany EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky

Typy pobytových oprávnění občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, kteří budou na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, jsou potvrzení k přechodnému pobytu, povolení k přechodnému pobytu a povolení k trvalému pobytu. Podrobné informace o možnostech a druzích pobytu, žádostech a průběhu řízení naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Pobytová oprávnění pro cizince-občany třetích zemí

Typy pobytových oprávnění cizinců - občanů třetích zemí, kteří budou na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, jsou dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu. Podrobné informace o možnostech a druzích pobytu, žádostech a průběhu řízení naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Asistence při vyřizování pobytových záležitostí

Na vybraných pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR jsou poskytovány asistenční služby pro cizince poskytované nevládními neziskovými organizacemi nebo pracovníky Center na podporu integrace cizinců s využitím služeb interkulturních pracovníků a komunitních tlumočníků.

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR jsou uvedeny všechny potřebné kontakty. Dotazy k imigračním záležitostem je možné směřovat na Infolinku OAMP MV ČR.

Webové stránky www.imigracniportal.cz jsou určeny pro cizince a odbornou veřejnost a obsahují informace o vstupu a pobytu v ČR a aktivitách a materiálech na podporu integrace cizinců v ČR.