Zájmová sdružení

(organizace podporující vzájemné soužití a život cizinců a menšin v ČR) 

Interest groups

(organization supporting mutual coexistence and life of foreigners and minorities in the Czech Republic)

Ассоциации по интересам

(организация, поддерживающая взаимное сосуществование и жизнь иностранцев и меньшинств в Чешской Республике)

Vietnamská komunita

Vietnamese community / Вьетнамская община

Běloruská komunita

Belarusian community / Белорусская община