Zdraví a zdravotní pojištění

 

Zdravotní péče

Publikace Rádce pacienta v češtině a angličtině má sloužit pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Pro pacienty-cizince jsou k dispozici tzv. komunikační karty v devíti jazykových mutacích, jejichž cílem je usnadnit komunikaci mezi českým zdravotnickým personálem a pacienty, kteří se nedorozumí česky. Karty byly vytvořeny pro odbornosti dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelství a vnitřní lékařství, a rovněž pro oblasti seznam obtíží a strava.

Jako kompletní databáze lékařů a nemocnic v ČR slouží Národní registr poskytovatelů zdravotních sužeb.

Webové stránky Jedeme do lázní, dostupné kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině, poskytují praktické informace o lázeňských místech v České republice a léčených indikacích, o tom jak naplánovat dovolenou v lázních i jaké je připravené kulturní vyžití a mnoho dalšího.

 

Zdravotní pojištění

Každý cizinec, pokud chce v ČR pobývat, musí být zdravotně pojištěný.

Na území ČR jsou poskytovány zdravotní služby hrazené převážně z povinného veřejného zdravotního pojištění. Informace o veřejném zdravotním pojištění, včetně nároku na účast v něm a rozsahu zdravotních služeb z něj hrazených naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zde je k dispozici také seznam zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění.

Cizincům ze třetích zemí, kteří se neúčastní veřejného zdravotního pojištění, jsou zdravotní služby poskytovány na základě komerčního (soukromého / cestovního) pojištění, mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení (nebo jsou hrazeny Ministerstvem vnitra, popř. Ministerstvem zdravotnictví), a to v závislosti na konkrétní situaci daného cizince.

Poskytování a úhrada zdravotní péče pro občany Velké Británie se řídí zvláštními předpisy.

S dotazy ohledně zdravotního pojištění se můžete obracet na Kancelář zdravotního pojištění (kontaktní místo státní správy ke zdravotnímu pojištění).

Od 1. 1. 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. To se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel. Více informace zde.

 

Uznávání odborné kvalifikace 

Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na webu Ministerstva zdravotnictví.

Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Informační podporu lékařským pracovníkům z řad cizinců poskytuje i nezisková organizace Doktor Čechov, sdružující lékaře v ČR se zahraničním vzděláním.

 

Nábor lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků

Pro podporu cizinců ze zemí mimo EU, kteří chtějí pracovat jako nelékařští i lékařští zdravotničtí pracovníci, bylo zřízeno Kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum informativně pomáhá při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, které je nutné pro práci v České republice vlastnit. Kontaktní centrum – cizinci koordinuje spolupráci mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednotlivými uchazeči ze zemí mimo EU.