Zdraví a zdravotní pojištění

 

Zdravotní péče

Základní informace o zdravotní péči poskytované cizincům pocházejícím z tzv. třetích zemí, tj. zemí mimo členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska, kteří v České republice naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pro pacienty-cizince jsou k dispozici tzv. komunikační karty v devíti jazykových mutacích, jejichž cílem je usnadnit komunikaci mezi českým zdravotnickým personálem a pacienty, kteří se nedorozumí česky. Karty byly vytvořeny pro odbornosti dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelství a vnitřní lékařství, a rovněž pro oblasti seznam obtíží a strava.

Jako kompletní databáze lékařů a nemocnic v ČR slouží Národní registr poskytovatelů zdravotních sužeb.

Publikace Rádce pacienta v češtině a angličtině má sloužit pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Webové stránky http://www.jedemedolazni.cz/cs/, dostupné kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině, poskytují praktické informace o lázeňských místech v České republice a léčených indikacích, o tom jak naplánovat dovolenou v lázních i jaké je připravené kulturní vyžití a mnoho dalšího.

 

Zdravotní pojištění

Na území ČR jsou poskytovány zdravotní služby hrazené převážně z povinného veřejného zdravotního pojištění. Informace o veřejném zdravotním pojištění, včetně nároku na účast v něm a rozsahu zdravotních služeb z něj hrazených naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zde je k dispozici také seznam zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění.

Cizincům ze třetích zemí, kteří se neúčastní veřejného zdravotního pojištění, jsou zdravotní služby poskytovány na základě komerčního (soukromého) pojištění, mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení nebo jsou hrazeny Ministerstvem vnitra, popř. Ministerstvem zdravotnictví, a to v závislosti na konkrétní situaci daného cizince.

 

Uznávání odborné kvalifikace 

Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví. Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na webu Ministerstva zdravotnictví.

Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Nábor lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků

Pro podporu cizinců ze zemí mimo EU, kteří chtějí pracovat jako nelékařští i lékařští zdravotničtí pracovníci, bylo zřízeno Kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum informativně pomáhá při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, které je nutné pro práci v České republice vlastnit. Kontaktní centrum – cizinci koordinuje spolupráci mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednotlivými uchazeči ze zemí mimo EU.