Koncepční a politické dokumenty EU

Dokumenty EU

Příručka o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe

Příručky o integraci obsahují nabyté poznatky a osvědčené postupy, které vycházejí ze zkušeností tvůrců politiky a odborníků v praxi v celé Evropě.

Annual Report on Migration and Integration

The Reports analyse changes and describe actions taken on the admission and integration of third-country nationals at EU and national level.