Mezinárodní spolupráce

ČR se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce v oblasti integrace cizinců. Účast České republiky na mezinárodních jednáních umožňuje nejen získávat nové poznatky, ale také předávat zkušenosti o integrační politice České republiky, o kterou zahraniční partneři projevují značný zájem. Řada aktérů v oblasti integrace cizinců je zapojena do mezinárodních projektů.

Zástupce Ministerstva vnitra je od roku 2003 delegátem ČR v pracovní skupině National Contact Points on Integration - NCPI v rámci DG Home k problematice integrace cizinců. V rámci skupiny probíhá mimo jiné intenzivní výměna příkladů dobré praxe a informací o aktuálním vývoji problematiky integrace cizinců v členských státech. NCPI se dále zaměřuji například na problematiku indikátorů integrace, tvorbu dokumentů, aktualizaci webových stránek o integraci cizinců v EU a pořádání technických seminářů na jednotlivá témata spojená s integrací. Skupina se také podílela na vytváření Evropských modulů integrace a Příruček o integraci (naleznete v Knihovně).

Zástupci ČR z řad nestátních neziskových organizací se aktivně účastnili jednání Evropského integračního fóra v Bruselu. Jednání byla pořádána Evropským ekonomickým a sociálním výborem Evropské komise, účastníky Fóra byli zástupci občanské společnosti (národní i EU), zejména pak organizací migrantů, dále zástupci EU institucí a případně i zástupci členských zemí (NCPI) a lokální i regionální správy. Od roku 2015 je fórum přejmenováno na Evropské migrační fórum, byl změněn výběr delegátů a rozšířena témata jednání zejména o migraci a azyl.

V rámci podpory mezinárodního sdílení příkladů dobré praxe České republiky byla v roce 2013 vytvořena například propagační publikace „ Spolu a lépe – Centra na podporu integrace cizinců v České republice (1.24MB)“, vydaná v česko-anglické verzi.

Na integraci cizinců v EU je zaměřen portál European Website on Integration.

Novinky z EU týkající se integrace cizinců pravidelně shrnuje Zpravodaj Evropského integračního portálu