Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv je monokratickým, nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou správu a není tedy úřadem. Zákonem je naopak povolán k tomu, aby činnost veřejné správy kontroloval a dohlížel na ni.

Adresa: Údolní 39, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 542 111 (ústředna)
E-mail: podatelna@ochrance.cz
WWW: www.ochrance.cz