Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Public Defender of Rights

Омбудсмен 

 

činnost: nezávislý a nestranný státní orgán, který kontroluje činnost veřejné správy a dohlíží na ni

mission: an independent and impartial state body that controls and supervises the activities of the public administration

деятельность: независимый и беспристрастный государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью органов государственного управления

 

Adresa / Address / Адрес: Údolní 39, 602 00 Brno

Email:  podatelna@ochrance.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 542 542 888

WWWwww.ochrance.cz