Adaptačně-integrační kurzy

Začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně-integrační kurzy jsou užitečným prvním krokem pro život v nové zemi.

 

Co to je?

Adaptačně–integrační kurzy „Vítejte v České republice“ poskytují nově příchozím cizincům nespočet praktických a aktuálních informací, které pomohou zlepšit orientaci ve společnosti a dobře pochopit práva a povinnosti. Kurzy jsou zdarma, otevřené a pořádají se pravidelně na různých místech České republiky (v neziskových organizacích, integračních centrech, organizacích migrantů). Kurzy jsou poskytované nově příchozím cizincům co nejdříve po jejich příjezdu do České republiky. Kurzy jsou vedeny v českém jazyce a jsou tlumočeny vyškolenými tlumočníky do mnoha jazyků.

Více informací získáte na webové stránce kurzů http://www.vitejtevcr.cz/, kde se na kurz můžete i online objednat.

 

Povinné absolvování kurzu

Od ledna 2021 se počítá se zavedením povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz. Tato povinnost se bude týkat nově příchozích cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, kteří přijeli do České republiky pracovat nebo za rodinou a plánují zde pobývat déle než 1 rok.

Pro více informací sledujte web kurzů http://www.vitejtevcr.cz/ nebo webové stránky Ministerstva vnitra.