Adaptačně-integrační kurzy

Začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně-integrační kurzy jsou užitečným prvním krokem pro život v nové zemi.

 

Co to je?

Adaptačně-integrační kurz je kurz, v rámci kterého budou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství.

Bližší informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx a http://www.vitejtevcr.cz/.

 

Kdo musí kurz povinně absolvovat?

Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec ze třetí země, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Bližší informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx a http://www.vitejtevcr.cz/.

Jednoduše zjistit, jestli máte povinnost kurz absolvovat, vám pomůže tento kvíz (leták / online).

Pokud řešíte problémy s registrací na konkrétní kurz, doporučujeme se podívat na instruktážní videa na Youtube.