Státní správa (ministerstva a úřady) ............ State administration (ministries and offices) ............. Государственное управление (министерства и ведомства)

Státní správa (ministerstva a úřady) ............ State administration (ministries and offices)   ............. Государственное управление (министерства и ведомства)