Aktuality


Zářijový newsletter Evropského integračního...

Aktuální vydání newsletteru EWSI shrnující integrační novinky z EU najdete v originálu zde, v češtině pak na webu MKC migraceonline.cz.

Zjistit více

22. 10. 2021

Nové metodické materiály a videa k podpoře dětí...

Národní pedagogický institut (NPI) vydal nové metodické materiály a videa k podpoře dětí v ZŠ a MŠ s OMJ:

Zjistit více

2. 10. 2021

Zářijový zpravodaj Evropského integračního portálu

Aktuální vydání newsletteru EWSI shrnující integrační novinky z EU najdete v originálu zde, v češtině pak na webu MKC migraceonline.cz.

Zjistit více

2. 10. 2021

Hl. m. Praha vyhlásilo dotační výzvu na podporu...

Lhůta pro podání žádosti je od 1.10. do 13.10.2021 včetně

Zjistit více

25. 9. 2021

Sumář kurzů InBáze Specifika práce asistenta...

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří jsou zaměstnáni v základních či mateřských...

Zjistit více

22. 9. 2021

Sumář vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy...

Vzhledem k změnám vyhlášky 48/2005 sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, připravil Národní pedagogický intitut...

Zjistit více

17. 9. 2021

#Rights4AllSeasons campaign

Práce může být sezónní, ale práva ne!

Zjistit více

16. 9. 2021

Nová pravidla pro vstup a návrat cizinců od 11....

Občané ČR, EU a jejich rodinní příslušníci nebor rezidenti zemí EU

Zjistit více

10. 9. 2021

Srpnový zpravodaj Evropského integračního portálu

Aktuální vydání newsletteru EWSI shrnující integrační novinky z EU najdete v originálu zde, v češtině pak na webu MKC migraceonline.cz.

Zjistit více

1. 9. 2021

MV vyhlásilo tři dotační výzvy na podporu...

Ministerstvo vnitra vyhlásilo na podporu integrace cizinců v ČR dotační výzvy pro obce, NNO a na realizaci adaptačně-integračních kurzů. Všechny potřebné informace naleznete...

Zjistit více

28. 8. 2021

Czech Rep Country Factsheet 2020

Summarizes main developments in migration, integration and international protection (including latest statistics) in the Czech Republic in 2020.

Zjistit více

27. 8. 2021

od 1.9.: navýšení zkoušky z češtiny pro účely...

Od 1. září 2021 se navyšuje úroveň zkoušky z češtiny pro účely získání trvalého pobytu na úroveň A2. Zkoušku této vyšší úrovně budou skládat občané třetích zemí, kteří...

Zjistit více

27. 8. 2021

Projekt Evaluace integračních projektů...

Konsorcium nwvládním organizací pracujících s migranty uzavřelo projekt, jehož cílem bylo zmapovat integrační projekty financované EU v období 2014-2020 a formulovat...

Zjistit více

9. 8. 2021

Červencový zpravodaj Evropského integračního...

Aktuální vydání newsletteru EWSI shrnující integrační novinky z EU najdete v originálu zde, v češtině pak na webu MKC migraceonline.cz.

Zjistit více

4. 8. 2021

! Novela upravující jazykovou podporu dětí...

Nově budou mít cizinci v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání nárok na jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního...

Zjistit více

28. 7. 2021

!Novela zákona o pobytu cizinců s účinností od...

Od 2. srpna se mění některá pravidla související s pobytem cizinců v ČR.

Zjistit více

28. 7. 2021

Azylový a migrační slovník

Slovník vytvořený Evroskou migrační sítí (EMN) obsahuje přibližně 500 pojmů a konceptů z oblasti azylu a migrace, které jsou přeloženy do většiny jazyků EU. Zaměřuje se na...

Zjistit více

28. 7. 2021

Informace pro cizince i v angličtině

Basic information for foreigners on this page is now available in English.

Zjistit více

20. 7. 2021

MPSV se zapojilo do kampaně #Rights4AllSeasons

Cílem celoevropské kampaně Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) je připomenout práva sezónních pracovníků, podpořit zaměstnavatele při plnění jejich...

Zjistit více

20. 7. 2021

Dokument režisérky Diany Cam Van Nguyen v...

Dva majoritně české filmy byly vybrány do soutěžních sekcí na Mezinárodní filmový festival ve švýcarském Locarnu; česko-italský celovečerní dokument Ve jménu Alláha a krátký...

Zjistit více

3. 7. 2021