Další důležité odkazy

Other important links

Другие важные ссылки

 

Portál Čeština pro cizince nabízí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR nebo o udělení státního občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka nebo zkoušku z českých reálií.

The Czech for Foreigners portal offers clear and complete information for foreigners who are applying for permanent residence in the Czech Republic or for citizenship of the Czech Republic and will take an exam in the Czech language or an exam in Czech realities.

Портал "Чешский язык для иностранцев" предлагает четкую и полную информацию для иностранцев, которые подают заявление на постоянное проживание в Чешской Республике или на получение чешского гражданства и которые будут сдавать экзамен по чешскому языку или экзамен по чешским реалиям.

 

Tyto webové stránky, vytvořené Evropskou komisí, poskytují tvůrcům politik a odborníkům z praxe, kteří se zabývají integrací cizinců, nástroj pro výměnu informací a osvědčených postupů.

​​​​​​​This Web Site is an initiative of the European Commission. It provides policy makers and practitioners working on integration in Europe with a tool for the exchange of information and good practice.

Этот веб-сайт создан по инициативе Европейской комиссии. Он предоставляет политикам и практикам, работающим над интеграцией в Европе, инструмент для обмена информацией и передовым опытом.

 

​​​​​​​Tyto stránky jsou určeny pro cizince a odbornou veřejnost, kteří hledají informace o migraci a integraci cizinců v ČR.

This website is intended for foreigners and professionals looking for information on migration and integration of foreigners in the Czech Republic.

Этот сайт предназначен для иностранцев и специалистов, которые ищут информацию о миграции и интеграции иностранцев в Чешской Республике.

 

​​​​​​​Portál veřejné správy je nejjednodušší cesta k informacím a službám celé veřejné správy. Na jednom místě je zde možné nalézt zveřejňované a veřejně přístupné informace veřejné správy.

The public administration portal is the easiest way to access information and services of the entire public administration. Publicly published and publicly accessible public administration information can be found in one place.

Портал государственной администрации - это самый простой способ доступа к информации и услугам всей государственной администрации. Публично опубликованную и общедоступную информацию о государственном управлении можно найти в одном месте.

 

​​​​​​​Webové stránky pro cizince žijící v Praze.

Website for foreigners living in Prague.

Сайт для иностранцев, живущих в Праге.

 

Kontakty na Integrovaný záchranný systém (policie, hasiči, záchranná služba).

Contacts to the Integrated Rescue System (police, fire brigade, ambulance service).

Контакты с интегрированной системой спасения (полиция, пожарная охрана, служба скорой помощи).