Možnosti pobytů cizinců a jejich přístup na trh práce

Pod tímto odkazem naleznete orientační přehled typů pobytů, možností vstupu na trh práce a také vzory dokladů, které jsou cizincům aktuálně vydávány.