Integrační centra / Integration Centres / Интеграционные центры

Centra na podporu integrace cizinců (Integrační centra) jsou střediska integračních aktivit v regionu zajišťující poskytování podpory jak cizincům, tak majoritě, včetně orgánů veřejné správy. Fungují v každém kraji ČR.

Integration Centres are centres of integration activities in the region providing support to both foreigners and the majority, including public authorities. They operate in every region of the Czech Republic.

Интеграционные центры - это центры интеграционной деятельности в регионе, оказывающие поддержку как иностранцам, так и большинству населения, включая органы государственной власти. Они работают во всех регионах Чешской Республики.

 

Zvolte kraj