! Novela zákona o pobytu cizinců a souvisejících zákonů: přehled hlavních změn

30. 6. 2023

Změny v oblasti zahraniční zaměstnanosti v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců a souvisejících zákonů účinnou od 1. 7. 2023

Zaměstnanecká karta:

Pokud není číslo volného pracovního místa přímo vyplněno v tiskopise žádosti o zaměstnaneckou kartu, musí nově cizinec při podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložit doklad o číselném označení volného pracovního místa (např. vytištěné údaje přímo z Centrální evidence volných pracovních míst).

 

Modrá karta:

- Modrá karta může být nově vydána s platností až na 3 roky (prodloužení o 1 rok).

- K žádosti o vydání modré karty může být kromě pracovní smlouvy předložena i smlouva o smlouvě budoucí, v obou případech dostačuje smlouva uzavřená na dobu 6 měsíců (dříve musela být pracovní smlouva uzavřena minimálně na 1 rok).

- Držitel modré karty nemusí žádat MV ČR o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, a to ani v prvních 2 letech pobytu. Stačí, když změnu do 3 dnů oznámí.

- Držitel modré karty v jiném členském státě EU nemusí předkládat výpis z rejstříku trestů ze země původu a pokud prokáže, že pracoval na modrou kartu v jiné zemi EU minimálně 2 roky, nemusí předkládat ani doklad prokazující vysokou kvalifikaci.

- Zákon nově připouští možnost doložení vysoké kvalifikace i odbornou praxí, nejen VŠ vzděláním.

- Ruší se test trhu práce pro modré karty. V případech, kdy volné místo není možné obsadit z tuzemských zdrojů pracovní síly, může cizinec podat žádost o modrou kartu po jeho oznámení a zveřejnění.

- Držitel modré karty vydané v jiném členském státě, který podá žádost o vydání modré karty na území ČR, může být přijat do zaměstnání a zaměstnán již třicátým dnem od podání této žádosti.

 

Sezónní zaměstnávání:

Dlouhodobé vízum a povolení k zaměstnání za účelem sezónního zaměstnávání může být udělováno až na 9 měsíců místo dosavadních 6 měsíců.

 

Povolení k zaměstnání:

Rozšiřuje se okruh osob, kterým může být vydáno povolení k zaměstnání až na 2 roky. Nově může být vydáno např. držitelům dlouhodobého pobytu, kteří v ČR pobývají za účelem rodinným.

 

Vstupní DV/R vízum:

Pro držitele víza DV/R za účelem převzetí povolení k pobytu se nově akceptuje nahlášení na Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP) do 30 dnů od vstupu na území. To se může týkat mimo jiné cizinců, kteří si po vstupu do ČR převezmou zaměstnanecké nebo modré karty.

 

Přehled dalších změn najdete také na zde webu frs.gov.cz.