2001: Imigranti z Bulharska v ČR (po roce 1990) (Otčenášek)

Výzkumná zpráva o integraci a migraci z Bulharska do ČR (Československa) obsahuje historický přehled této migrace, charakteristiku komunity a analýzu jednotlivých aspektů integrace Bulharů v ČR.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Otčenášek Jaroslav
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2001