2002: Čínská komunita v České republice 2001 (Obuchová)

Výzkumná zpráva charakterizuje čínskou komunitu na území ČR ze sociálních, kulturních a ekonomických aspektů a komplexně mapuje problémy cílové skupiny. Výzkum integrace komunity Číňanů v České republice též sleduje vztahy s majoritním obyvatelstvem (instituce, ekonomika). Na závěr studie jsou popsány hlavní problémy a překážky budoucí integrace.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Ľubica Obuchová
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2002