2002: Obraz cizinců v médiích II. (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Zpráva sociolingvistického výzkumu za rok 2002 pojednává o etnických stereotypech v širším kontextu ovlivňování reality a respektive společnosti masovými médii. Otázka výsledné analýzy zní: Proč média a potažmo společnost klasifikuje lidi podle etnických předsudků?

Typ publikace: zpráva o projektu
Řešitel: Petr Kaderka; Kamila Karhanová
Zadavatel: Ústav pro jazyk český - Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002