2002: Ukrajinci českých zemí po roce 1989 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Historická studie o migraci z Ukrajiny na území České republiky pokrývá období od meziválečného Československa přes období ČSSR až do současnosti. Analýza vývoje etnických institucí Ukrajinců v ČR po roce 1989 se pravděpodobně opírá o výzkum či o dlouhodobé pozorování integrace cílové skupiny v ČR.

Typ publikace: studie
Řešitel: Bohdan Zilynskyj
Zadavatel: Ústav pro soudobé dějiny - Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002