2002: Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců (Etnologický ústav AV ČR)

Tento výzkum by se dal nazvat sborníkem studií úspěšných a neúspěšných strategií cizinců při jejich integraci do české společnosti. Sborník obsahuje výsledky terénních výzkumů integrace Arabů; Řeků a etnických Makedonců; Bulharů; Chorvatů, Srbů a Makedonců z vybraných zemí bývalé SRFJ v ČR a imigrantů z Bosny a Hercegoviny na území ČR. Na závěr sborníku jsou porovnány strategie integrace cílových skupin na území ČR a výsledky uvedených výzkumů porovnány se společenskovědními poznatky.

Typ publikace: sborník studií
Řešitel: Zdeněk Uherek; Jaroslav Otčenášek; Simona HoškováHošková - Praha: Etnologický ústav AV ČR
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR / Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002