2003: Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR (Etnologický ústav AV ČR)

Studie mapuje adaptaci Vietnamců v České republice v několika rovinách. V úvodní kapitole je podrobný historický přehled vietnamské migrace na území České republiky. Druhá kapitola popisuje adaptační procesy na úrovni jednotlivců a jejich rodin a poslední kapitola studie sleduje tytéž procesy na úrovni lokálních vietnamských komunit. Studie předkládá komplexní obraz života Vietnamců v Česku.

Typ publikace: studie
Řešitel: Stanislav Brouček / Etnologický ústav Akademie věd České republiky
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 05/2003