2003: Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity (Moore)

Tato studie je výsledkem dlouhodobého pozorování a terénního výzkumu (field work) nové komunity čínských migrantů, kteří začali přijíždět do střední a východní Evropy po roce 1989. Studie zkoumá novou komunitu v historickém (srovnání s předválečnou čínskou komunitou v Československu) a geograficko-politickém kontextu (region postkomunistické střední Evropy).

Typ publikace: studie
Řešitel: Moore Markéta
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR; Multikulturní centrum Praha
Vydáno: 2003