Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2003: Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity (Moore)

Tato studie je výsledkem dlouhodobého pozorování a terénního výzkumu (field work) nové komunity čínských migrantů, kteří začali přijíždět do střední a východní Evropy po roce 1989. Studie zkoumá novou komunitu v historickém (srovnání s předválečnou čínskou komunitou v Československu) a geograficko-politickém kontextu (region postkomunistické střední Evropy).

Typ publikace: studie
Řešitel: Moore Markéta
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR; Multikulturní centrum Praha
Vydáno: 2003