2010: Rezidenční segregace (PřF UK)

Segregace představuje společenský problém, který může narušovat sociální soudržnost. Cílem publikace je představit klíčové otázky spojené se segregací, umožňující těmto problémům věnovat zvýšenou pozornost. Kromě mezinárodního srovnání je věnována pozornost lokalitám v ČR (Praha-Nebušice, Brno-Ivanovice, Praha-Černý Most, Sídliště Zlatý vrch v Chebu, Sídliště Janov v Litvínově, Přerov, Jesenicko).

Typ publikace:
Řešitel: Luděk Sýkora (editor), Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta
Zadavatel: Ministerstvo místního rozvoje
Vydáno: 12/2010