2011: Indicators of Immigrant Integration - Pilot study (EUROSTAT)

Studie Eurostatu založená na dostupných datech srovnává situaci migrantů v členských zemích EU s celkovou populací v oblastech zaměstnávání, vzdělávání, sociálního začleňování a aktivního občanství.

Typ publikace: pilotní studie
Řešitel: EUROSTAT
Zadavatel:
Vydáno: 2011