2014: Analýza výuky na vybraných MŠ, ZŠ a SŠ se zaměřením na projevy intolerance a diskriminace k cizincům, jejich kulturnímu zázemí a odlišnému náboženskému vyznání a návrh opatření ke zlepšení a opatření k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: ppm factum research s.r.o.
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vydáno: 2014