2015: Začlenění ruské komunity do většinové společnosti (VÚPSV + FSV UK)

Předmětem zájmu publikace jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti; ruská komunita vykazuje na rozdíl od ostatních početně významných cizineckých subpopulací řadu specifik. Smyslem monografie je tyto odlišnosti zjistit, prověřit stav a vývoj ukazatelů integrace v uplynulých pěti letech a doplnit rozbor číselných (administrativních) údajů o relevantní poznatky o názorech, postojích a životě ruských občanů v ČR.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová: VÚPSV, v.v.i. + FSV UK
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2015