CS/EN: Povinnost výměny průkazu povolení k pobytu rodinných příslušníků občanů EU

30. 7. 2023

Obligation to exchange residence permits for family members of EU nationals.

Family members of EU citizens who are third-country nationals must apply to exchange their paper residence permit card for a biometric card. The validity of the paper residence permit booklet expires on 3 August 2023. For more information, please visit the Information Portal for Foreigners.
Obligation for family members of EU citizens to apply for a replacement of their residence permit card - frs.gov.cz.

 

Rodinní příslušníci občanů EU, kteří jsou občany třetích zemí, mají povinnost požádat o výměnu průkazu povolení k pobytu ve formě papírové knížky za průkaz biometrický. Platnost průkazů o povolení k pobytu ve formě papírové knížky skončí 3. srpna 2023. Více informací naleznete na Informačním portálu pro cizince.
Povinnost rodinných příslušníků občanů EU požádat o výměnu průkazu povolení k pobytu - frs.gov.cz.