CVVM: Názory české veřejnosti na přítomnost cizinců v ČR (únor - březen 2023)

25. 5. 2023

Přesně polovina (50 %) české veřejnosti považuje nově příchozí občany jiných národností za problém pro Českou republiku jako celek. Více než třetina (35 %) dotázaných naopak uvádí, že podle jejich názoru cizinci, kteří v posledních letech přišli do naší země, problém nepředstavují.

 

Více v tiskové zprávě: Názory české veřejnosti na přítomnost cizinců v ČR – únor - březen 2023 - Centrum pro výzkum veřejného mínění (cas.cz)