EU našla přístup pro zvládnutí migrace. Základem bude solidarita bez povinných kvót

30. 6. 2023

Členské státy EU se dne 8. června 2023 po jednání dohodly na zásadních bodech migračního paktu. Reforma migrační politiky EU s sebou přináší některé hlavní principy, jehož hlavním bodem jsou žádné povinné kvóty na přijímání migrantů. Dále pak solidární finanční pomoc členským zemím, které jsou nejvíce zasaženy migrací. Z nutnosti přispívat bude po domluvě Česká republika prozatím vyjmuta, vzhledem k množství přijatých uprchlíků z Ukrajiny. Posledním principem je důsledná kontrola na vnějších hranicích Evropské unie. Důležitým výsledkem jednání je taktéž přijetí povinné hraniční procedury, která povede k lepšímu zabezpečení hranic EU před nelegální migrací a popřípadě také k rychlejšímu navracení těchto osob.

Více informací v článku Ministerstva vnitra