Evropská Komise podepsala mnohostranné Partnerství pro integraci

Zaměstnanost je klíčovým prvkem integračního procesu a proto je rychlý nástup uprchlíků a dalších nově příchozích cizinců na trh práce důležitým cílem sdíleným členskými státy EU. Pro zajištění tohoto cíle Evropská komise a evropští sociální partneři (The European Commission, the European Trade Union - ETUC, the European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises - UAPME, Employers organisation - BusinessEurope, the European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services - CEEP and the Association of European Chambers of Commerce and Industry - Eurochambers) slavnostně podepsali mnohostranné Partnerství pro integraci.

Partnerství pro integraci je založeno na stanovení a dodržování klíčových zásad a závazků při podpoře integrace migrantů na trhu práce.

Partneři se zavázali poskytovat migrantům podporu, zajistit, aby integrace bylo prospěšná jak migrantům, tak i ekonomice a společnosti jako celku, usnadnit identifikaci dovedností a podporovat zaměstnavatele při přijímání migrantů. Partneři se rovněž zavázali podporovat partnerství mezi svými členy a posílit spolupráci s veřejnou správou na všech vhodných úrovních.

Evropská komise bude mimo jiné usilovat o podporu synergií finančních prostředků EU, zajištění synergií s dalšími souvisejícími iniciativami na evropské úrovni a nadále spolupracovat s příslušnými orgány, skupinami, výbory a sítěmi EU, jakož i se sociálními a hospodářskými partnery, k podpoře integrace migrantů na trhu práce.

Více informací naleznete na https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/europe-ec-signes-a-multi-stakeholder-partnership-for-integration.