Připravuje se nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

15. 5. 2023

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců a digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení. Návrh rozeslalo ministerstvo do připomínkového řízení. 

Více infomací na webu MV ČR