PAQ Research: Docházka ukrajinských dětí narostla. Problémem zůstává slabá výuka češtiny a nedostupnost kroužků

18. 1. 2023

Na základní školy chodí v Česku už 90 % dětí ukrajinských uprchlíků. To je výrazný nárůst oproti červnu, kdy byl podíl mírně nadpoloviční. Pozitivní zprávou je také, že pouze desetina z nich studuje ve třídách s velkým počtem ukrajinských dětí. Problém nadále představuje lokálně omezená kapacita hlavně mateřských škol, špatná informovanost rodičů a nedostatečná výuka češtiny, a tím i malý posun v jazykových znalostech. Učení jazyka souvisí i s (ne)dostupností skupinových volnočasových aktivit, do nichž se zapojuje pouze něco přes třetinu dětí, byť o ně má zájem většina rodičů.

Celou studii s řadou doporučení najdete zde.