Policy brief VÚPSV "Volba lokality k pobytu a přesídlovací politiky: Ukrajinští váleční uprchlíci v ČR"

21. 8. 2022

V policy briefu se lze dočíst mimo jiné toto: „Při vysvětlení nerovnoměrného geografického rozložení uprchlíků na území ČR analýzou determinantů volby místa k jejich pobytu nacházíme důkazy o pozitivní korelaci mezi počtem ukrajinských uprchlíků a počtem předchozích ukrajinských přistěhovalců. Uprchlíci tedy přicházejí do míst, kde mají příbuzenské, přátelské či jiné sociální kontakty.“

Plné znění policy briefu VÚPSV/RILSA (Výzkumný ústav práce a sociálích věcí / Research Institute for Labour and Social Affairs) na Sestava 1 (vupsv.cz)