První výsledky mezinárodního projektu MIG-DEM Database

Projekt Migration-Demography Database: A monitoring system of the demographic impact of migration and mobility realizuje OECD ve spolupráci s Evropskou komisí.

Projekt studuje přínos migrace k minulé a budoucí dynamice pracovních sil ve vybraných zemích OECD v EU i mimo ni (včetně ČR). Po zhodnocení úlohy migrace za posledních pět až deset let při formování profesní a vzdělávací kompozice pracovní síly projekt zkoumá potenciální přínos migrace k pracovní síle v řadě alternativních scénářů.

První část projektu se zaměřuje na změny, ke kterým došlo v posledních deseti letech, a studuje, jak migrační toky přispěly k dynamice pracovní síly, zejména ve srovnání s ostatními vstupy na trhu práce. Analyzuje také přínos migrace v konkrétních kategoriích dovedností a specifických povoláních.

Druhá část projektu se zaměřuje na projekce v období 2015-2030 a zaměřuje se na identifikaci hnacích sil změn v počtu obyvatel v produktivním věku a aktivní populace v evropských zemích a zejména na úlohu migračních toků.

V rámci projektu jsou k dispozici rovněž dvě dílčí studie (The contribution of migration to the dynamics of the labour force in OECD countries: 2005-2015 a Assessing the role of migration in European labour force growth by 2030) a krátké dva články (Migrant women and European labour markets a Will migration help increase the educational level of the European labour force by 2030?)

Bližší informace, včetně interaktivních projekcí, jsou k dispozici na webu projektu http://www.oecd.org/migration/migration-demography/.