Seznam interkulturních pracovníků v Praze

31. 12. 2021

Seznam interkulturních pracovníků spravuje a aktualizuje Magistrát hlavního města Prahy na adrese Seznam interkulturních pracovníků | PRAHA | Metropole všech (metropolevsech.eu)

K seznamu vydal i informační leták mhmp-interkulturni-pracovnik-letak-a4-tisk-v3.pdf (migracnikonsorcium.cz).