UNICEF + Červený kříž: finanční pomoc pro ukrajinské děti s postižením

15. 5. 2023

FOND UNICEF A ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ZAHAJUJÍ PROGRAM FINANČNÍ POMOCI PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLICKÉ DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM S UDĚLENOU DOČASNOU OCHRANOU V ČR

Tento program bude poskytovat měsíční finanční pomoc ve výši 6 600 Kč každému dítěti (ve věku 0 až 17 let) se zdravotním postižením, které je ukrajinským uprchlíkem s dočasnou ochranou pobývajícím v České republice. Tato finanční pomoc je vyplácena zákonnému zástupci dítěte, který o toto dítě pečuje. Program rovněž podpoří identifikaci dalších potřeb skrze posouzení potřeb a aktivní pomoc (outreach), a odkáže rodiny na příslušné služby poskytované prostřednictvím nevládních organizací.

Registration (unicef.org)

UA: Microsoft Word - FINALUK_FinancialAssistanceProgram_Brochure (mcusercontent.com)