UNICEF nabízí podporu pro realizaci aktivit posilujících kapacity CPIC na zajištění potřeb zranitelných skupin, zejména dětí a mládeže

15. 5. 2023

V rámci podpory a posílení reakce České republiky na potřeby uprchlíků s přidělenou dočasnou ochranou poskytuje UNICEF finanční podporu Centrům na podporu integrace cizinců provozovaných SUZ MV, která je vynaložena na posílení kapacit CPIC pro poskytování integračních služeb a zajištění potřeb zranitelných skupin, zejména dětí. Do cílové skupiny tak patří státní příslušníci třetích zemí (tj. mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky s důrazem na nezletilé, kteří jsou zasaženi ruskou agresí a pobývají na území České republiky na základě dočasné ochrany, a jejich zákonné zástupce.

Aktivity realizované v rámci této podpory jsou:

  1. Posílení kapacity Integračních center v rámci poskytování služeb dětem a dalším skupinám s ohledem na jejich pohlaví

Jedná se zejména o poskytování psychosociálního poradenství odborně vzdělanými psychology, z nich převážná většina ovládá ukrajinský jazyk, dále pak tlumočení z a do ukrajinštiny a zajištění koordinační činnosti, v jejímž rámci jsou klienti odkazování na návazné služby a instituce.

  1. Podpora integrace na místní úrovni

Podpora zahrnuje vytvoření personálních kapacit pro realizaci aktivit v rámci činnosti aktérů integrace na místní úrovni, jako jsou místní samosprávy, neziskové organizace, sociální služby, školy atd.

Podpořeno může být přímé poskytování aktivit cílové skupině jako tlumočení, psychosociální pomoc, informační a koordinační aktivity, volnočasové aktivity pro děti, výuka českých reálií, konverzační a adaptační kluby, komunitní kluby pro děti aj.

Pokud Vás tato aktivita zaujala a měli byste o spolupráci zájem, kontaktujte prosím pro více informací příslušné krajské Centrum na podporu integrace cizinců provozované SUZ MV.

  1. Vytvoření přátelského prostředí pro děti a mládež

V rámci této aktivity se realizuje zřízení dětských koutků v rámci CPIC a KACPU, včetně zajištění jejich materiálního vybavení, podpora volnočasových mimoškolních aktivit pro děti a mládež a koordinace podpůrných služeb pro věkovou skupinu 15+, včetně vytvoření regionálních pracovních skupin sdružujících organizace pracující s touto cílovou skupinou.

 

(via newsletter SUZ)