Výroční zpráva Center na podporu integrace cizinců za rok 2022

31. 5. 2023

Správa uprchlických zařízení MV provozuje Centra na podporu integrace cizinců v deseti krajích s tím, že ve Středočeském kraji bylo zřízeno pět pracovišť v pěti významných středočeských městech. Centra a jejich činnost představují jeden z klíčových nástrojů vládní politiky integrace cizinců. Centra nyní vydala výroční zprávu za uplynulý rok, kde maximálně konkrétně a strukturovaně představují činnost jednotlivých Center společně s konkrétními daty, ale i příklady dobré praxe. Zároveň jsou zahrnuta i Centra, která neprovozuje SUZ MV, aby měl čtenář ucelený pohled na problematiku v jednotlivých krajích.

text výroční zprávy