Zákon o zaměstnanosti v angličtině

Cílem tohoto kroku je zvýšení informovanosti zahraničních zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Aktuální znění zákona o zaměstnanosti je možné vyhledat na Integrovaném portálu MPSV v sekci Obecné informace – Právní předpisy (v této sekci jsou zveřejněny právní předpisy z oblasti zaměstnanosti, včetně souvisejících vyhlášek, nařízení vlády atd. a rovněž vybrané výklady a stanoviska k právním předpisům o zaměstnanosti), konkrétně na adrese /documents/551336/568645/act_no._435_2004_coll._1.1.2018.pdf/240fb9ae-ad66-febf-7b6d-5d22e22d647c (1.47MB).

Zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) spolu s vybranými ustanoveními zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu) upravuje v souvislosti s cizineckou agendou zejména pravidla pracovní migrace do ČR a rovněž kontrolní činnost na úseku zahraniční zaměstnanosti a dále podmínky vedení uchazečů a zájemců o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, včetně podmínek zajišťování rekvalifikací.

zdroj: MPSV