Děti - cizinci v Česku (ČSÚ)

30. 9. 2023

Hlavním tématem zářijového vydání časopisu ČSÚ Statistika&My jsou děti, včetně migrace dětí a dětí - cizinců na českých školách.

Časopis je dostupný na adrese 09_2023_Statistika a My_Final.indd (téma děti od str 21)