Povinná registrace vozidel s ukrajinskou SPZ

13. 10. 2023

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR, a to nejpozději do sedmi dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Ukrajinci, kteří již u nás pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1. října. Zápis do evidence provádí bezplatně obce s rozšířenou působností. Od 1. ledna 2024 bude řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem. Pokuta může být až 30 tisíc Kč.

Více informací na webu Ministerstva dopravy