Průzkum stavu vzdělávání a začleňování ukrajinských dětí uprchlíků do českého vzdělávacího systému

21. 3. 2023

Průzkum publikovali MŠMT a UNICEF ve spolupráci s agenturou PAQ Research a Sociologickým ústavem AV ČR

Přečíst si jej můžete tady.