UA: Двомовний журнал Друг для українських дітей, які проживають у Чехії

21. 3. 2023

Dvojjazyčný časopis Parťák pro ukrajinské děti žijící v Česku

Parťák je vhodný pro holky a kluky od 8 do 13 let. Časopis zábavnou formou dětem představí Českou republiku. Poví jim o českých tradicích, oblíbených výletních místech, ale třeba i mýtech a pověstech. Články jsou ryze praktické, přiměřeně dlouhé a doplněné o zábavné ilustrace. Lehčí texty jsou v češtině a jsou doplněny o ukrajinský slovníček. Náročnější texty jsme rovnou napsali dvojjazyčně.

Parťák si můžou děti číst samostatně doma či po škole, lze ho ale použít i v dětských skupinách či školních třídách. Součástí časopisu jsou i tisknutelné pracovní listy. 

Журнал підходить для дівчат і хлопців від 8 до 13 років. У ньому дітям у цікавій iгровiй формі буде представлена Чеська Республіка. Дiти дiзнаються про чеські традиції, улюблені місця для подорожей та екскурсiй чи про  міфи та легенди. Статті у журналi суто практичні, не занадто довгі та доповненi розважальними ілюстраціями. Легшi тексти друкуються чеською мовою та доповнені українським словником. Більш складнi тексти одразу написанi двомовно.

"Друг"  можна читати самостійно вдома чи поза школою, а також його можна використовувати і в дитячих групах або шкільних класах . Журнал також містить робочi аркуші для друку.