Brožura pro městské části: Jak může ÚMČ napomoci lokální integraci cizinců?

Manuál pro místní samosprávy

 

Zpracováno kolektivem autorů pro Integrační centrum Praha v roce 2022.

 

Tato brožura by měla sloužit městským částem, které chtějí realizovat integrační aktivity, případně se v možnostech těchto aktivit pouze zorientovat. Brožura může být inspirací pro vedení MČ, vedoucí odborů či samotné úředníky. Může být také podnětem již aktivních MČ k nápadům na nové aktivity. Nechybí zde informace o službách ICP, příklady dobré praxe z MČ, které se již tématem integrace intenzivněji zabývají či informace o tom, s jakými subjekty nebo institucemi může městská část spolupracovat.

KDE INFORMAČNÍ MATERIÁL NAJDETE:

Brožura MČ (icpraha.com)