Data o cizincích v ČR: 2022

 

1) Cizinci celkem

2) Cizinci ze třetích zemí

3) Cizinci (občané EU i ze třetích zemí) podle krajů

4) Cizinci (občané EU i ze třetích zemí): srovnání v rokem 2021

1) Cizinci celkem

 

Počty cizinců (občanů EU i cizinců ze třetích zemí) a typy jejich pobytu na území ČR:

 

Struktura podle státní příslušnosti a účelu pobytu:

 

Genderová a věková struktura:

 

Územní struktura:

 

Získávání českého občanství:

2) Cizinci ze třetích zemí v ČR (k 30. červnu 2022)

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

  • K 30. 6. 2022 pobývalo na území ČR legálně 451 665 státních příslušníků třetích zemí
  • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 4,3 %
  • Přibližně 50 % cizinců ze třetích zemí pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu
  • Od invaze Ruské federace na Ukrajinu dne 24. 2. 2022 přibylo na území České republiky 402 326 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou

Struktura podle státní příslušnosti:

  • Občané tří zemí - Ukrajiny (204 508 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (65 763) a Ruské federace (44 652) tvořili téměř 70% cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - Mongolsko (11 696), USA (9 166), Kazachstán (9 135), Bělorusko (8 154), Čína (7 915) a Indie (7 888)

Struktura podle účelu pobytu:

  • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (57 %), dále sloučení rodiny (24 %), dále studium (14 %) a podnikání (5%)

Genderová a věková struktura:

  • Co se týče genderového rozložení, tak ženy převažují nad muži (poměr mužů a žen 44 % ku 56 %)
  • Věkové rozložení cizinců ze třetích zemí je následující: osoby ve věku 0-14 let tvoří 11 % (51 413) z počtu cizinců; nejpočetnější skupinou jsou cizinci v produktivním věku 15-64 let, kteří tvoří 84 % (382 499); a vzrostl také počet cizinců ve věku nad 65 let (19 563 osob, tj. 5%)
  • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (12 103 ve školním roce 2021/2022). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 30 543 žáků-cizinců, střední školy 10 053 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 721 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 52 108 cizinců

Čerpání sociálních dávek:

  • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je standardně minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v červnu 2022 1,29 %

 

Cizinci (občané EU i ze třetích zemí) podle krajů

 

1) Hlavní město Praha

2) Středočeská kraj

3) Jihočeský kraj

4) Plzeňský kraj

5) Karlovarský kraj

6) Ústecký kraj

7) Liberecký kraj

8) Královéhradecký kraj

9) Pardubický kraj

10) Kraj Vysočina

11) Jihomoravský kraj

12) Zlínský kraj

13) Olomoucký kraj

14) Moravskoslezský kraj

Cizinci (občané EU i ze třetích zemí): srovnání s rokem 2021