Geografické migrační centrum GEOMIGRACE

 

 

Centrum GEOMIGRACE je výzkumným pracovištěm katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

The GEOMIGRATION Centre is a research facility of the Department of Social Geography and Regional Development at the Faculty of Science, Charles University in Prague.

Центр GEOMIGRATION является исследовательским учреждением кафедры социальной географии и регионального развития факультета естественных наук Карлова университета в Праге.

 

Činnost / Mission / деятельность:

Členové centra se zaměřují na výzkum procesů migrace a integrace migrantů do české majoritní společnosti.

The members of the Centre focus on research on migration processes and integration of migrants into the Czech majority society.

Сотрудники центра занимаются исследованиями миграционных процессов и интеграции мигрантов в общество чешского большинства.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Albertov 6, 128 00 Praha 2

Email: geomigrace@natur.cuni.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 221 95 1387

WWWgeomigrace.cz