InBáze, z.s.

 

Služby (Services / Сервисы):

Cizinci: právní, sociální a psychologické poradenství, kurzy češtiny pro dospělé a děti, tlumočení a doprovody, programy pro děti a mládež, doučování dětí dobrovolníky a další aktivity. Kurzy pro pedagogické pracovníky a interkulturní pracovníky. Sociální podnik Ethnocatering, kde jsou jako kuchařky a kuchaři zaměstnáni cizinci.

Foreigners: legal, social and psychological counselling, Czech language courses for adults and children, interpreting and accompaniment, programmes for children and youth, tutoring of children by volunteers and other activities. Courses for educational staff and intercultural workers. Ethnocatering, a social enterprise where foreigners are employed as cooks and chefs.

Иностранцы: юридические, социальные и психологические консультации, курсы чешского языка для взрослых и детей, устный перевод и сопровождение, программы для детей и молодежи, репетиторство детей волонтерами и другие мероприятия. Курсы для работников образования и межкультурных работников. Этнокейтеринг - социальное предприятие, где иностранцы работают поварами и шеф-поварами.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWWinbaze.cz

   

WWW: ethnocatering.cz

 

 

  • Sídlo organizace a Komunitní centrum (Headquarters and Community Centre / Штаб-квартира и общественный центр) 

Adresa / Address / Адрес: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2

Emailinfo@inbaze.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 739 037 353

 

  • Kancelář sociálně-právního oddělení (Office of the Social and Legal Department / Управление социально-правового департамента) 

Adresa / Address / Адрес: Krumlovská 527/4, 140 00 Praha 4

Emailinfo@inbaze.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 739 037 353

 

  • Ethnocatering – sociální podnikání (Ethnocatering - social entrepreneurship / Ethnocatering - социальное предпринимательство)

Adresa / Address / Адрес: Šlikova 293/27, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Emailobjednavky@ethnocatering.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 739 619 742
 

Obsah: