Jak komunikovat s veřejností o migraci a integraci?

Brožura pro koordinátory integrace působící na lokální úrovni

 

Dokument byl zpracován organizací Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s hl. m. Praha v roce 2020.