Kroky Dobra

Pomáháme dětem uprchlíků z Ukrajiny adaptovat se a udělat první KROKY na cestě k integraci do české společnosti

Ми допомагаємо дітям-біженцям з України адаптуватися та зробити перші КРОКИ на шляху до інтеграції у чеське суспільство

 

Služby (Services / Сервисы):

Cílem naší organizace je podporovat děti, které utrpěly válkou na Ukrajině. Aby se jejich život v České republice nezastavil, nabízíme jim různé vzdělávací a školicí programy, psychologickou a humanitární podporu a také pro děti pořádáme zábavné akce.

Метою нашої організації є підтримка дітей, які постраждали від війни в  Україні. Аби їхнє життя не зупинилося тут, у Чехії, ми пропонуємо їм різноманітні освітні та навчальні програми, психологічну та гуманітарну підтримку, а також організовуємо розважальні заходи для дітей.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Adresa / Address / Адрес: Husitská 502/36, 130 00 Praha-3 Žižkov

Emailkrokydobra@gmail.com

Tel / Phone / Телефон: + 420 737 696 962

WWWwww.krokydobra.cz/cs