Kurzy češtiny pro cizince

Kurzy češtiny pro dospělé zajišťují všechna regionální Centra na podporu integrace cizinců, řada nestátních neziskových organizací i obce v rámci svých projektů. Jedná se zpravidla o kurzy bezplatné (podporované dotacemi ze státního rozpočtu nebo fondů EU), případně kurzy se zálohou vratnou po absolvování kurzu.

Kurzy češtiny pro cizince poskytují rovněž i komerční subjekty. V Databázi akcí dalšího profesního vzdělávání jsou k nalezení aktuální akreditované i neakreditované vzdělávací kurzy a semináře. Na ty, které jsou akreditované, si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.